Location

Tay Ninh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Job Description

- Trực tiếp vận hành hệ thống kỹ thuật theo phân công của BQLTN.

- Trực tiếp sửa chữa các hạng mục kỹ thuật thay thế thường xuyên, phát sinh.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát nhà thầu/trực tiếp thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật toà nhà.

- Trực tiếp xử lý sự cố toà nhà.

- Trực tiếp xử lý khiếu nại và phản hòi khách hàng liên quan đến kỹ thuật toà nhà.

- Tham gia chương trình đào tạo theo khung chức danh.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cán bộ quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp chuyên ngành kỹ thuật.

- Am hiểu hoạt động quản lý vận hành toà nhà.

- Kiến thức về PCCC. PCBL, an ninh an toàn, vệ sinh toà nhà.

- Có kinh nghiệm công tác 01 năm trong lĩnh vực hoạt động liên quan.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Other extras:

  - Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
  - Trợ cấp trang phục;
  - Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
  - Khám sức khỏe định kỳ;

 • Probationary period: 02 tháng
 • Training opportunities: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ
 • Age: > 20
 • Working time: Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Colleagues: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết
 • Benefit:

  - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  Chế độ Bảo hiểm:
  - Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
  - Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;.

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback