About us

MegaCEO

Employment Information

Chuyên Viên Kỹ Thuật Trại (Chăn Nuôi, 1300USD++, HL8219)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.300 - 2.000 USD
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Agriculture , Animal Husbandry / Veterinary , Food Tech / Nutritionist
Experience 5 - 10 Years

Location

Ha Noi

Ha Nam

Hung Yen

MegaCEO

$ 48,4 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hung Yen | Hai Phong | Hai Duong

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Duong

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sunjin Farmsco

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Nam | Hung Yen

Công ty Sunjin Farmsco

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Công ty Sunjin F & F

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG HẠ LONG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi