language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Lập Kế Hoạch & Điều Phối Dự Án

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc
Updated: 17/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Hỗ trợ trưởng phòng lập kế hoach tổng thể cho dự án ( master timeline) .

- Tham gia với các phòng ban lập kế hoạch hoạch chi tiết phòng ban theo Master Timeline

- Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai công việc thực tế của các phòng ban so với kế hoạch đã lập

- Tổng hợp vã xử lý số liệu các báo của các phòng ban gửi về .

- Lập hoạch phối hợp giữa thiết kế, cung ứng, đấu thầu và công trường để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ

- Tham gia kiểm tra tình trạng thực tế của thi công , thiết kế, đấu thầu , …. Nếu được yêu cầu

- Thực hiện công tác điều phối giữa thiết kế, cung ứng, đấu thầu và thi công.

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của trường phòng .

Job Requirement

-          Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí điều phối dự án ở công ty xây dựng , bất động sản có quy mô lớn.

-          Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở công tác thi công ở công trường.

-          Hiểu biết về QS , Đấu thầu hoặc thiết kế là một lợi thế.

-          Thành thạo các phần mềm Excel , MS project, Cad, power point

-          Tốt nghiệp Đai học Chuyên Ngành Xây Dựng , Kiến trúc . Bách khoa , kiến trúc là một lợi thế 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

www.daiphuc.com.vnCompany size: 300
Công ty CP XD & KD nhà Đại Phúc thành lập năm 1995. Đại Phúc là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tạo lập những cộng đồng dân cư mới. Với mong...Detail

Chuyên Viên Lập Kế Hoạch & Điều Phối Dự Án

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts