About us

Tập Đoàn Lộc Trời

Employment Information

Chuyên viên Lập trình API Webservice

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/02/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 18 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tòa Soạn Báo Tuổi Trẻ

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh