About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Employment Information

Chuyên Viên Lập Trình APP ( Flutter Developer )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Security , IT - Software , IT - Hardware / Network

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 14 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

$ Competitive

  • Ha Noi

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Phần Mềm MOR

$ 12 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XANH

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ Competitive

  • Ha Noi