About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

Chuyên viên Lập trình ứng dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

$ 25 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN TLM

$ 40 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

$ 14 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Nam An Market

$ Competitive

  • Ho Chi Minh