About us

Tập Đoàn Lộc Trời

Employment Information

Chuyên viên Lập trình WebAPP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/02/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 18 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty TNHH Nasys

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh