language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, là Tổng công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí, công trình công nghiệp, với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận, các điều kiện làm việc, phát... Detail

Chuyên viên Luật

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Thực hiện, phối hợp với các Bộ phận tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ thầu; đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế; tư vấn pháp lý hoặc thuê tư vấn pháp lý cho Tổng công ty theo sự phân công công việc của Lãnh đạo Phòng;

- Tra cứu và phân tích quy định pháp luật và phiên dịch tài liệu theo sự hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng;

- Cập nhật, giáo dục, phổ biến Quy định hiện hành liên quan đến hoạt động của Tổng công ty;

- Tư vấn pháp luật: tham mưu, tư vấn, có ý kiến về mặt pháp lý, tính tuân thủ Quy định hiện hành bao gồm công tác tổ chức quản lý, công tác triển khai dự án, công tác đầu tư, đấu thầu, bảo lãnh, ủy quyền, thỏa thuận hợp tác liên doanh/ danh, liên kết, hợp đồng và tranh chấp pháp lý, kiện đòi bồi thường, và các công tác liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ; kiểm tra và tư vấn pháp lý của các văn bản, thỏa thuận, các hợp đồng do Tổng công ty ký hoặc phê duyệt; các văn bản có tính pháp quy của Tổng công ty;

- Theo dõi, giám sát, thẩm định và tham mưu, đề xuất cải tiến, chỉnh sửa hệ thống, công tác đấu thầu, đầu tư, thương mại, dự án và triển khai các việc liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;

- Tham gia công tác thẩm định thầu;

- Xây dựng thư viện pháp luật; thực hiện các bản tin pháp luật và định kỳ thông tin và báo cáo đến Lãnh đạo Phòng/Ban;

- Hỗ trợ pháp lý cho các Bộ phận khi có yêu cầu;

- Chủ trì liên hệ, đề xuất, kiến nghị danh mục các công ty luật có uy tín về các lĩnh vực khác nhau để tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi cần thiết;

- Soạn thảo và đánh giá/ nghiên cứu các tài liệu theo sự hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng;

- Lưu giữ tài liệu pháp lý, Quy định hiện hành;

- Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.

Job Requirement

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Luật hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác thương mại, pháp chế, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp.

- Trình độ ngoại  ngữ: Thành thạo tiếng Anh trong tư vấn, soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài. IELTS từ 6.5 trở lên hoặc tương đương.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng MOS (Word, Excel, Powerpoint, Outlook Express, Internet …)

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

- Kỹ năng trình bày, thuyết trình;

- Kỹ năng thực hiện công tác đấu thầu;

- Kỹ năng đào tạo/ huấn luyện nội bộ;

- Kỹ năng soạn thảo, đàm phán hợp đồng;

- Kỹ năng tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Kỹ năng viết, sử dụng tiếng Việt tốt;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp.

YÊU CẦU KHÁC

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Dầu khí, Luật Thương mại, Luật Bảo hiểm, Luật Tài chính-Ngân hàng, Luật Hàng hải quốc tế, Giải quyết tranh chấp và Tố tụng trọng tài, Tài phán quốc tế;

- Hiểu biết về quản lý dự án, tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, văn hóa doanh nghiệp;

- Sức khỏe tốt, có trách nhiệm cao, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc.

More Information

  • Experience: 1 - 5 Years

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Luật

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts