language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce,... Detail

Employment Information

CHUYÊN VIÊN LƯƠNG BỔNG - PHÚC LỢI (Job code: 00001)

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về công tác lương bổng
 • Kiểm soát bảng công của các Phòng ban, nhà máy
 • Tính lương và các chế độ theo lương
 • Tổng hợp và trình bảng lương hàng tháng (phối hợp kế toán kiểm tra)
 • Cập nhật, lưu trữ các dữ liệu về lương nhân viên
 • Quản lý hồ sơ nhân viên liên quan đến lương bổng
 • Lập, trình thanh toán các chế độ nghỉ việc cho nhân viên
 • Quản lý HĐLĐ (ký mới, tái ký, …)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế Toán, QTKD, Lao Động Tiền Lương,...
 • Có kiến thức về công tác nhân sự (C&B) tại doanh nghiệp từ 3 năm trở lên
 • Đảm nhiệm vị trí tương đương ít nhất 2 năm hoặc 1 năm tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Khả năng tương tác các phòng ban tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.  Kỹ năng hoạch định
 • Tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ

CHUYÊN VIÊN LƯƠNG BỔNG - PHÚC LỢI

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Masan Consumer

Employment Information

CHUYÊN VIÊN LƯƠNG BỔNG - PHÚC LỢI

Location