About us

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Employment Information

Chuyên viên marketing chuỗi nhà thuốc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Sales / Business Development , Pharmacy
Experience 1 - 0 Years

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

$ Over 12 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

$ 7 Mil - 24 Mil VND

  • Vinh Phuc | North Central Coast

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa

ShelbyGlobal Vietnam Company Limited

$ Over 25 Mil VND

  • Vinh Phuc

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 12 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc