About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

Employment Information

Chuyên Viên Marketing Dự Án BĐS (Tại Q3, HCM)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Real Estate
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh