About us

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

Employment Information

Chuyên viên Marketing - Phát triển sản phẩm mới

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/12/2020
Industry Marketing , Food & Beverage (F&B) , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 15 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi