About us

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

Employment Information

Chuyên Viên Marketing - Phát Triển Sản Phẩm Mới

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Marketing , Food & Beverage (F&B) , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi