About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên Marketing - Phòng Product Marketing - Khối Khách hàng Cá nhân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Banking
Experience 2 Years

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 9 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi