About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ICO EURO

Employment Information

Chuyên viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/05/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

VHC Corporation

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Linh Trung

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi