About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

Employment Information

Chuyên viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 03/06/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU - CƠM GÀ ĐÔNG NGUYÊN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Thuan

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Thuan

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

NETMARK DISTRIBUTION

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hoàng Châu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh