About us

EASY CREDIT

Employment Information

Chuyên Viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Thuan

Tập đoàn Bất Động sản An Gia - Sales Center

$ 15 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CTY TNHH AN XUYÊN XANH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch Vụ và Kỹ Thuật Biển Xanh (GOTCO)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh