language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Mời Thầu (Cơ điện)

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc
Updated: 12/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

- Lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch chọn thầu, báo cáo đánh giá HSĐX/HSCG, lập tờ trình phê duyệt chọn nhà thầu;

- Kiểm danh mục công việc, tiên lượng, hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn/mẫu vật liệu, vật tư, thiết bị.

- Kiểm tra và đánh giá chi phí, đơn giá, kết cấu hồ sơ đề xuất/chào giá.

- Phối hợp với bộ phận quản lý thiết kế để làm rõ hồ sơ thiết kế, mẫu/tiêu chuẩn vật liệu, vật tư, thiết bị.

- Phối hợp với Ban QLDA để có thông tin về điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Lập dự thảo, lấy ý kiến các phòng chức năng nội bộ, thương thảo các nội dung của hợp đồng theo qui định.

- Soạn thảo hợp đồng, lập tờ trình phê duyệt nội dung hợp đồng.

Job Requirement

- ĐH chuyên ngành Điện, Kinh tế xây dựng;

- Kinh nghiệm ít nhất 5 năm;

- Có kiến thức tốt về qui trình, qui định trong công tác mời thầu;

- Có kỹ năng thực hiện các công việc chọn thầu/đấu thầu, kỹ năng lập và đàm phán hợp đồng;

- Nắm rõ biện pháp thi công ;

- Nắm rõ giá thành sản phẩm;

- Có kỹ năng đàm phán tốt.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

www.daiphuc.com.vnCompany size: 300
Công ty CP XD & KD nhà Đại Phúc thành lập năm 1995. Đại Phúc là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tạo lập những cộng đồng dân cư mới. Với mong...Detail

Chuyên Viên Mời Thầu (Cơ điện)

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts