About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Chuyên Viên Môi Trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Irrigation , Environmental
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

EUROFINS VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

EUROFINS VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Á Đông

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh