About us

Công ty TNHH HORN Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Mua Bán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 16,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax , Purchasing / Merchandising
Experience 3 - 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Hai Phong | Thai Nguyen | Vinh Phuc

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

 • Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • Hai Phong | Thai Nguyen

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 15 Tr - 22 Tr VND

 • Hai Phong

An ­Co-operative

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty CP Inmatech

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam

$ Competitive

 • Hai Phong

Công ty CP Inmatech

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Hai Phong