About us

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH & KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN GELEXIMCO

Employment Information

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG [LƯƠNG UPTO 15 - 20M]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/02/2023
Industry Human Resources , Accounting / Auditing / Tax , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 3 Years

ĐỐI TÁC NHÂN SỰ NGÂN HÀNG

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Lang Son

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Under 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Da Nang

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7,5 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7,5 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 10 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Hai Phong

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Over 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Over 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Da Nang

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7,5 Mil - 40 Mil VND

  • Hai Phong | Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong