language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Ngân Hàng Điện Tử

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên các kênh ngân hàng điện tử của phòng.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm thanh toán, dịch vụ thu phí dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng
 • Phát triển đối tác cho các sản phẩm ngân hàng điện tử và thu phí liên quan tới khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp
 • Soạn thảo, xây dựng hợp đồng, mẫu biểu, tài liệu chất lượng liên quan tới dịch vụ ngân hàng điện tử và thu phí cho khách hàng.
 • Xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngân hàng điện tử và thu phí theo định hướng chung của ngân hàng.
 • Nghiên cứu, đề xuất sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử và thu phí đáp ứng các nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh
 • Phối hợp với các đơn vị khác trong Ngân hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, phát triển mới và tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ trên E-channels.
 • Phối hợp với các đơn vị khác trong Ngân hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, phát triển mới và tối ưu hóa các sản phẩm thu phí dành cho khách hàng cá nhân.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng Ngân hàng điện tử và thanh toán.
 • Phụ trách triển khai các dự án kết nối đối tác trung gian thanh toán theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Phối hợp với các phòng ban vận hành các chức năng sản phẩm dịch vụ của NHĐT.

Job Requirement

 1. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng , ngân hàng điện tử, thanh toán.
 2. Am hiểu kiến thức các sản phẩm ngân hàng thanh toán, ngân hàng điện tử.
 3. Tham gia các dự án xây dựng hệ thống, chức năng, vận hành NHĐT.
 4. Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác Trung gian thanh toán

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

www.vietcapitalbank.com.vnCompany size: 2,000
- Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định. - Trải qua 25 năm hoạt động, với...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Ngân Hàng Điện Tử

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts