About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên Ngân hàng số - Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi