About us

Cộng Cà Phê

Employment Information

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 22/02/2021
Industry Restaurant / Hotel , Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 4 Years

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ Over 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi