language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Mục tiêu:

 • Phân tích các thông tin sản phẩm hiện có của công ty và phát triển những sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính mang tính cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

* Nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin về thị trường cho vay tiêu dùng, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng & so sánh các sản phẩm cho vay của công ty so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.
 • Nghiên cứu và tìm kiếm đối tác để phát triển các sản phẩm liên kết để mở rộng kinh doanh và cung cấp những dịch vụ mới cho khách hàng.
 • Tham gia phát triển các dự án nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và mở rộng hoặc tạo thêm dịch vụ mới cho khách hàng.
 • Thực hiện các công việc và yêu cầu phát sinh trong quá trình làm việc, ngoài những nội dung đã nêu trên và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính theo yêu cầu của Cấp quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, dự án.
 • Kinh nghiệm về bảo hiểm, tài chính tiêu dùng là một lợi thế.

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Kỹ năng phân tích và tổ chức công việc
 • Khả năng trình bày và giao tiếp tốt.
 • Sử dụng thanh thạo MS Excel, Visio, Project, Powerpoint, Word.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Location