About us

Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse Miền Trung

Employment Information

Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường (R&D)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications , Real Estate
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang | Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang | Nghe An

Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ Over 7 Tr VND

  • Da Nang

Dai-ichi Life Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Binh Dinh | Da Nang

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Da Nang