About us

Tập Đoàn Đất Xanh

Employment Information

Chuyên viên Nguồn vốn

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Banking , Finance / Investment , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đại Dũng

$ Over 19 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Acacy

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh