language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Nhân sự Cấp cao

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG
Updated: 19/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

₋ Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
₋ Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
₋ Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
₋ Lập ngân sách kế hoạch nhân sự.
₋ Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
₋ Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
₋ Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
₋ Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
₋ Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
₋ Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Có kiến thức về ISO, quản trị rủi ro.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi trực tiếp

Job Requirement

₋ Tuổi 30 trở lên.
₋ Trình độ : Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hành chính, quản trị nhân sự, luật.
₋ Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 năm trong lĩnh vực quản trị nhân sự và hành chính.
₋ Am hiểu sâu về Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH, Luật Công đoàn.
₋ Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng
₋ Có kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề, giao tiếp: nói (truyền đạt, thuyết trình) và viết (xúc tích, dễ hiểu).
₋ Năng động, tích cực, sáng tạo.

Làm việc tại: J35 Đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 35
 • Job type : Permanent
 • Working time: 44h/ tuần

Company Overview

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

www.huynhlong.com.vnCompany size: Trên 100
Với tiền thân là Công ty TNHH Huỳnh Long được ra đời năm 1998, tính đến nay Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Huỳnh Long đã trải qua trên 20 năm hoạt...Detail

Chuyên viên Nhân sự Cấp cao

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts