language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Nhân sự

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Updated: 18/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 18/04/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp tham gia lập kế hoạch, triển khai, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo công tác ĐBNS và lập KHNS tại các BU theo chủ trương của TTC và ban lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

- Lên kế hoạch, triển khai, thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo công tác nhân sự ngành đường.

- Lên kế hoạch, triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác đánh giá KPI, TĐKT ngành đường theo chủ trương, quy định của TTC.

- Chủ trì, lên kế hoạch, triển khai, tổng hợp, chương trình chuẩn hóa phân tích công việc cho ngành theo chủ trương triển khai của TTC.

- Lên kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng từ điển năng lực và đội ngũ kế thừa cho ngành đường theo triển khai và chủ trương của TTC.

- Đầu mối quản lý, triển khai nhân sự TCT và CTTV sử dụng Phần mềm nhân sự của TTC.

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Tham gia xây dựng quy chế, review các văn bản cũng như báo cáo cung cấp số liệu, liên quan mảng phụ trách và thực hiện, hỗ trợ các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi quản lý yêu cầu.

Job Requirement

Đại học Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh và các ngành khác có liên quan

Khả năng thực hiện đánh giá số liệu, áp dụng các phương pháp báo cáo hiệu quả và hạn chế các rủi ro trong quá trình triển khai các báo cáo và dự án

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/Company size: 1000-5000
Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Nhân sự

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Employment Information

Chuyên viên Nhân sự

 • Job level Experienced (Non - Manager)
 • Salary 14,000,000 - 16,000,000 VND
 • Deadline to apply 18/04/2020
 • Industry Human Resources
 • Experience 2 - 3 Years

Location