About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

Employment Information

Chuyên Viên/Nhân Viên Vận Hành An Toàn Thông Tin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/08/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 0 Years

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng

$ 17 Mil - 23,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng

$ 17 Mil - 23,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh