Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên/ Nhân viên Xét tuyển - Phòng Đào tạo

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch thời gian tuyển sinh; kế hoạch nhân sự, ngân sách tuyển sinh;
 • Lập/kiểm soát các thông báo, quyết định cho tuyển sinh;
 • Quản lý dữ liệu tuyển sinh, nhập học trên hệ thống của trường và của bộ;
 • Tổ chức nhận (chuyển giao), kiểm dò và điều chỉnh hồ sơ đăng ký xét tuyển, hồ sơ nhập học theo đúng quy trình;
 • Cập nhật các qui trình, qui định theo qui chế tuyển sinh hàng năm cho từng công việc cụ thể của từng đợt tuyển sinh;
 • Thực hiện xét tuyển, báo cáo tuyển sinh;
 • Quản lý và lưu trữ các hồ sơ đăng ký, tổ chức thi và nhập học theo đúng quy định;
 • Tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh cùng với phòng Hướng nghiệp tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Job Requirement

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Thông tin;
 • Kinh nghiệm 02 năm vị trí tương đương tại các trường Đại học/ Cao đẳng;
 • Có kinh nghiệm về giáo vụ, học vụ, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, tổ chức thi;
 • Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác;
 • Tư duy logic, cầu tiến, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 40
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job