language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN PHẦN MỀM-PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Updated: 22/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng các phần mềm, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính.

- Tham gia nghiên cứu, phân tích, triển khai, phát triển các giải pháp phần mềm tin học hóa doanh nghiệp.

- Tiếp nhận, phân tích, đánh giá các yêu cầu phần mềm.

- Hỗ trợ xử lý các sự cố đối với hệ thống giao dịch, các vấn đề phát sinh đến việc sử dụng phần mềm.

- Xây dựng tài liệu, hướng dẫn sử dụng.

- Tham gia các dự án CNTT liên quan đến hệ thống giao dịch.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng CNTT.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý.

- Có kỹ năng phát triển phần mềm bằng .NET, Java.

- Có kỹ năng làm việc với CSDL, ngôn ngữ SQL, hiểu biết về Oracle là một lợi thế.

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển phần mềm

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 23 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Company size: 100 - 200
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tiền thân là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22 tháng 12...Detail

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN PHẦN MỀM-PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

CHUYÊN VIÊN PHẦN MỀM-PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Location