language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH BÁO CÁO THU HỒI NỢ (Collection Analyst Specialist)

FE CREDIT
Updated: 19/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

✅ Thực hiện test UAT, thử nghiệm các tính năng mới cho hệ thống dữ liệu của Trung Tâm Thu Hồi Nợ
✅ Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL (ưu tiên SQL, Oracle SQL hoặc Python)
✅ Phân tích các báo cáo tính hiệu quả của các đơn vị thu hồi nợ qua điện thoại (nội bộ công ty và đối tác)
✅ Phân bổ số hợp đồng cho các Trung tâm thu hồi nợ và tính toán năng suất làm việc của từng Collector
✅ Cập nhật và theo dõi hiệu suất thu hồi nợ hàng ngày

Job Requirement

- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành IT/ kinh tế...
- Có kiến thức data base: SQL hoặc OracleSQL hoặc Python
- Có khả năng phân tích báo cáo,…

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail
Job tags / Skills: Financial Analyst

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH BÁO CÁO THU HỒI NỢ (Collection Analyst Specialist)

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts