Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên phân tích danh mục sản phẩm

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý danh mục sản phẩm
 • Phân tích danh mục sản phẩm, phục vụ công tác quản trị và cải tiến sản phẩm
 • Hỗ trợ đơn vị kinh doanh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến số liệu danh mục sản phẩm.
 • Các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo phân giao

Job Requirement

 • Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh
 • Đã làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên môn tài chính, ngân hàng từ 3 năm trở lên

Ưu tiên: 

 • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp đến chuyên môn phát triển sản phẩm trong ngành tài chính, ngân hàng từ 01 năm trở lên.
 • Có thể hiểu và giao tiếp tiếng Anh khá. Có thể dịch và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh một cách trôi chảy và chuẩn mực.
 • Hiểu và có khả năng vận dụng các khái niệm, quy luật phân tích sản phẩm.
 • Kỹ năng sử dụng word, excel, power point thành thạo; có khả năng xử lý dữ liệu để phân tích, tổng hợp, thiết kế báo cáo; tài liệu sản phẩm.
 • Có khả năng tư duy logic, đánh giá và phân tích

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Chuyên viên phân tích danh mục sản phẩm

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts