About us

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

Employment Information

Chuyên viên Phân tích dự án

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 10/05/2020
Industry Customer Service , Securities , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 14 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Truyền Thông Nam Việt

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi