About us

Jet Commerce Vietnam

Employment Information

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu/Data Analyst

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Statistics , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MetroMart Co.

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CellphoneS & Điện Thoại Vui - Hệ thống bán lẻ và sửa chữa điện thoại di động toàn quốc

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh