language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phân tích Dữ Liệu

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Công tác chuyên môn: Thực hiện một trong các nhóm công việc sau

- Thu thập và xử lý dữ liệu:

o Tìm hiểu và thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

o Xử lý các định dạng dữ liệu khác nhau bao gồm: dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu bán cấu trúc, dữ liệu text, dữ liệu âm thanh để thành dữ liệu có thể sử dụng để phân tích.

o Xử lý và làm sạch dữ liệu từ các nguồn.

- Xây dựng và quản trị báo cáo

o Xây dựng các danh mục báo cáo phân tích kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, phân tích danh mục.

o Xây dựng các chỉ số nhằm đánh giá mối tương quan giữa các dữ liệu đầu vào và các chỉ số nhằm theo dõi, nhận diện rủi ro.

o Thực hiện và tự động hóa các báo cáo, sử dụng phần mềm SAS®VA.

o Thực hiện các báo cáo ad-hoc.

- Xây dựng và phát triển mô hình.

o Chịu trách nhiệm xây dựng các mô hình bằng phương pháp định lượng.

o Có thể lựa chọn một hoặc nhiều loại mô hình phù hợp với kinh nghiệm và định hướng phát triển, các mô hình thuộc các lĩnh vực sau: rủi ro tín dụng cá nhân, rủi ro tín dụng doanh nghiệp, chấm điểm tín dụng, rủi ro con người, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá, vv

o Chịu trách nhiệm kiểm định, vận hành và xây dựng các chỉ số theo dõi hiệu quả, độ ổn định của các mô hình.

o Dựa trên kết quả đầu ra từ mô hình, đề xuất các biện pháp, đề xuất các chính sách, quy định thực hiện nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro.

- Nghiên cứu và phát triển

o Xây dựng các kết nối thời gian thực giữa hệ thống SAS và các hệ thống khác của Công ty bao gồm các hệ thống giao dịch, website, mobile.

o Nghiên cứu để xử lý và đưa vào phân tích các loại hình dữ liệu mới, các nguồn dữ liệu mới.

o Nghiên cứu các lý thuyết để phát triển các mô hình phù hợp với các loại hình, khối lượng dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu âm thanh.

o Nghiên cứu các lý thuyết để áp dụng dữ liệu lớn vào credit scoring (chấm điểm tín dụng).

o Nghiên cứu các mô hình, công cụ để nâng cao hoạt động quản lý rủi ro, phòng chống gian lận.

Job Requirement

1. Có kiến thức về thống kê, kinh tế lượng.

2. Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên một trong các chuyên ngành: Tài  Toán, Toán thống kê, Kinh tế lượng.

3. Yêu cầu về CNTT:

    - Sử dụng tốt một trong các phần mềm thống kê/ quản lý dữ liệu: SPSS, SQL, Oracle,...

    - Sử dụng tốt Excel.

4. Không yêu cầu kinh nghiệm. Tuy nhiên, có kinh nghiệm một trong các công việc sau là một lợi thế:

    - Thực hiện/ xây dựng, phân tích các báo cáo Tài Chính, báo cáo Sản Phẩm;

    -  Có kiến thức cơ bản về các chỉ số tài chính. 

    - Thu thập, xử lý nhiều loại dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau;

5. Các kỹ năng mềm khác

    - Khả năng tự học, tự nghiên cứu là yêu cầu bắt buộc;

    - Có khả năng học hỏi các kiến thức mới.

6. Yêu cầu về Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

    - Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hệ thống thông tin hoặc kinh tế lượng.

    - Làm việc được trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

7. Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

    - Thời gian làm việc: Hành chính (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

    - Nơi làm việc: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

http://vietcredit.com.vn/Company size: 1000-5000
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt VietCredit, tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng (CFC), được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu phát triển và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên Phân tích Dữ Liệu

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

Chuyên viên Phân tích Dữ Liệu

Location