About us

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Employment Information

Chuyên Viên Phân Tích - Khách Hàng Cá Nhân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 04/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Kien Giang

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 6 Mil - 24 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang