About us

EASY CREDIT

Employment Information

Chuyên Viên Phân Tích Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng/ Risk Modelling

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/08/2021
Industry Banking , Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh