language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ ERP

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gian vào triển khai dự án ERP của tập đoàn:
• Hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ phân tích, viết tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ (Tài chính, mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất)
• Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các sung đột giữa quy trình trên hệ thống phần mềm và quy trình thực tế đang áp dụng.
• Phối hợp với nhà cung cấp triển khai phần mềm đưa giải pháp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
• Chuẩn hóa dữ liệu master data trước khi đưa vào hệ thống.
• Kiểm thử phần mềm trước khi hệ thống ERP đưa vào sử dụng
- Tiếp quản vận hành hệ thống ERP:
• Tiếp nhận vận hành hệ thống sau khi đối tác triển khai ban giao
• Đào tạo các bộ phận phòng ban chức năng sử dụng phần mềm.
• Phối hợp với các bộ phận phòng ban chức năng cài tiến các quy trình và chức năng trên phần mềm phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Phát triển các báo cáo theo yêu cầu của phòng ban chức năng và lãnh đạo
- Thực hiện các mục tiêu công việc của lãnh đạo giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngàng công nghệ thống tin hoặc tài chính kế toán.
- Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm vận hành và triển khai một trong trong những giải pháp ERP (Odoo, SAP, Oracle)
- Am hiểu các nghiệp vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ( kế toán, bán hàng, mua hàng, mua hàng,quản lý kho, sản xuất,..) là lợi thế
- Có khả năng tư duy phân tích tốt để giải quyết các khó khăn các bộ phận nghiệp vụ gặp phải.
- Kỹ năng viết tài liệu quy trình nghiệp vụ và đào tạo nhân sử dụng phần mềm.
- Tương tác và kết nối tốt các phòng ban chức năng trong tập đoàn thực hiện các mục tiêu lãnh đạo đặt ra.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

www.sonha.com.vn
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SONHA CORPORATION) được thành lập chính thức vào ngày 17/11/1998. Tiền thân là Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà. Trải qua một...Detail

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ ERP

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts