language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm (Business Analyst IT Software)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 15/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 20/08/2019

 • Job level:

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ định nghĩa các nhu cầu khi thực hiện hoặc triển khai dự án CNTT.

 • Tìm hiểu nhu cầu dự án tham gia.
 • Thực hiện lấy yêu cầu từ các phòng ban nghiệp vụ.
 • Kiểm soát tính hợp lý của yêu cầu chức năng phần mềm.
 • Quản lý các yêu cầu, nghiên cứu tính khả thi.

Thực hiện phân tích và đặc tả kỹ thuật cho đội phát triển để xây dựng phần mềm.

 • Khảo sát, nghiên cứu sơ bộ các tài liệu đầu vào và hệ thống.
 • Trao đổi, thảo luận nội bộ làm rõ yêu cầu cần đáp ứng.
 • Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế lại các business workflow.
 • Thiết kế usecase, prototype, tài liệu đặc tả.

Thực hiện kiểm tra phần mềm.

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử.
 • Kiểm thử phần mềm.

Phối hợp đội phát triển và các đơn vị liên quan để thực hiện, triển khai và kiểm thử chấp nhận phần mềm (UAT).

 • Hỗ trợ làm rõ yêu cầu cho đội phát triển trong quá trình thực hiện phần mềm.
 • Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Đại học                                        - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin;
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn đọc hiểu chuyên ngành, anh văn giao tiếp;
 • CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Chuyên sâu về phân tích thiết kế hệ thống;
 • Am hiểu về ngôn ngữ mô hình hóa UML, BPMN…;
 • Am hiểu về quy trình phân tích nghiệp vụ;
 • Am hiểu về quy trình phát triển sản phẩm;
 • Có kiến thức tổng quan một trong các lĩnh vực: kinh doanh, sản xuất và tài chính.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm (Business Analyst IT Software)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts