language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng cấp cao (Senior Credit Risk Analyst)

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Mục tiêu:

 • Phân tích, tổng hợp và báo cáo tình hình gian lận toàn công ty. Kịp thời đưa ra giải pháp hạn chế, ngăn chặn rủi ro.

* Nhiệm vụ chính:

 • Rà soát dữ liệu rủi ro tín dụng và tổng hợp dữ liệu gian lận từ tất cả phòng ban để kịp thời phát hiện, báo cáo và đưa ra giải pháp ngăn chặn rủi ro gian lận tiềm ẩn từ nhân viên, đối tác, khách hàng.
 • Phát triển và vận hành các báo cáo phát hiện gian lận định kì hàng tuần, tháng.
 • Đề xuất các trường hợp nghi ngờ gian lận cần chuyển bộ phận điều tra thị trường làm rõ và theo dõi kết quả phản hồi từ đó đưa ra giải pháp ngăn ngừa rủi ro phù hợp.
 • Chủ động thực hiện các phân tích nhằm đề xuất các cải thiện ngăn ngừa gian lận trong quy trình bán hàng, thẩm định.
 • Thực hiện các phân tích khác theo yêu cầu từ cấp quản lí.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học Tài chính/ Ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Toán, Toán tài chính, Toán ứng dụng, Thống kê.

2. Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích rủi ro/gian lận/tài chính/kinh doanh hoặc phát triển sản phẩm chính sách tại các công ty tài chính.

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe/ đọc/ viết báo cáo).
 • Kỹ năng phân tích, thống kê tốt.
 • Kỹ năng trình bày tốt.
 • Thông thạo các phần mềm MS Office, SQL.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail
Job tags / Skills: Financial Analyst

Similar jobs

Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng cấp cao (Senior Credit Risk Analyst)

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng cấp cao (Senior Credit Risk Analyst)

Location