language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng (Credit Risk Analyst)

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Mục tiêu/ Objectives:

 • Phát hiện theo dõi và giảm thiểu gian lận.

* Nhiệm vụ chính/ Key responsibilities:

 • Thiết kế và chuẩn bị các báo cáo định kì để kịp thời phát hiện xu hướng gian lận toàn công ty.
 • Tổng hợp và theo dõi thông tin từ nhiều phòng ban (Collection, CS, BO, Sale, Security…) để có bức tranh gian lận toàn cảnh.
 • Thực hiện các phân tích chi tiết, đi sâu vào số liệu để phát hiện các nghi vấn gian lận cụ thể. Đề xuất chuyển điều tra chi tiết các nghi vấn gian lận.
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiếu gian lận các khu vực, đối tác, nhân viên có rủi ro cao.
 • Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ cấp quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ/ Education:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Công nghệ thông tin/ Toán/ Khoa học dữ liệu.

2. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Kinh nghiệm >=1 năm phân tích rủi ro, phát hiện gian lận, phát triển sản phẩm, chính sách… tại các công ty tài chính.

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ)/ Others (skills/knowledge/behaviours):

 • Kỹ năng trình bày, viết báo cáo, quản lý thời gian hiệu quả: tốt.
 • Có kĩ năng phân tích, thống kê và làm việc được với nhiều loại dữ liệu.
 • Kỹ năng tiếng Anh: tốt.
 • Kỹ năng phân tích: tốt.
 • Kỹ năng Word, Excel, Power point, SQL: thành thạo.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng (Credit Risk Analyst)

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts