About us

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Dự án Beau Rivage Nha Trang)

Employment Information

Chuyên viên phân tích số liệu Kinh doanh (BA)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/08/2021
Industry Real Estate
Experience 2 Years

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HALATO

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

EASY CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Jet Commerce Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

EASY CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh