language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)
Updated: 08/07/2019

Employment Information

Job Description

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị. Lập báo cáo quản trị và phân tích tài chính.
- Triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm từng phòng/ban; hướng dẫn và hỗ trợ Ban GĐ và các Trưởng bộ phận ngân sách; tham gia xây dựng, rà soát quy trình lập ngân sách theo chiến lược của phòng/ban và các mục tiêu, định hướng chung của Công ty.
- Hợp nhất và rà soát ngân sách của Công ty và Tổng công ty.
- Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, hàng quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế.
- Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
- Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty.
- Lập các biểu mẫu, mẫu báo cáo phân tích tài chính
- Thực hiện những việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận theo yêu cầu

Job Requirement

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán 
- Ưu tiên Chứng chỉ nghề CPA, ACCA hoặc CFA 
- Kiến thức: Nắm và áp dụng tốt các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. 
- Kinh nghiệm: 01 năm làm việc với vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính trong lĩnh vực Đầu tư phát triển mới
- Tiếng Anh: thành thạo 04 kỹ năng (Tương đương Toeic 650)

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 23 - 27
  • Job type : Permanent

Company Overview

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

www.bitex.com.vnCompany size: 300
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) được thành lập từ năm 1982 . Với phương châm lấy uy tín và chất lượng sản phẩm làm nền tảng hoạt động BITEX xác định...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts