About us

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

Employment Information

Chuyên viên Phân tích Tài chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Over 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh