About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

Chuyên viên Phân tích thị trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 15,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 33 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

 • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi

SCI Group

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi