language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Rong Viet Securities Corporation

Chuyên Viên Phân Tích Vĩ Mô

Rong Viet Securities Corporation
Updated: 17/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu vĩ mô (macro database), biểu mẫu vĩ mô (macro forms) cho các báo cáo phân tích của Rồng Việt (Bản tin 6h, báo cáo hàng tháng).
 • Hỗ trợ cung cấp dữ liệu khi khách hàng yêu cầu (các khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài công ty).
 • Dịch báo cáo vĩ mô (từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt)
 • Làm việc với bộ dữ liệu lớn.
 • Hiểu biết về kinh tế thế giới (Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc), chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung tâm lớn và tác động của nó đến Việt Nam.
 • Nhận biết và theo dõi các nhân tố quan trọng của môi trường vĩ mô Việt Nam, phân tích để đánh giá tác động đến môi trường kinh doanh và thị trường chứng khoán.
 • Viết báo cáo vĩ mô (hằng năm, hàng tháng, báo cáo đặc biệt, analyst pin board).
 • Tham gia vào việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô để nâng cao chất lượng đầu ra của các nghiên cứu của Rồng Việt (nếu có yêu cầu).
 • Thuyết trình các nhận định vĩ mô cho khách hàng (nếu có yêu cầu).
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.
 • (Ϲhi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

________________

 • Update macro database, macro forms for RongViet Research’s reports (6PM, monthly report).
 • ·Assist data when clients require (both internal client & external client).
 • Translate macro reports (Vietnamese to English or English to Vietnamese).
 • Working with large data sets.
 • Understand the world economy (US, EU, Japan, China), monetary policies of large central banks and its impacts on Vietnam.
 • Identify and monitor critical factors of Vietnam macro environments, use experiences | senses | logics to derive impacts on economy as well as stock market.
 • Write macro report (yearly, monthly, special reports, analyst pin board).
 • Contribute to the development of macroeconomic models to enhance the quality of outputs provided by RongViet Research (when required).
 • Present macro ideas to clients (when required).
 • Complete other tasks when required.

Job Requirement

 • Chịu được áp lực công việc cao, cẩn thận, tỉ mỉ;
 • Khả năng làm việc nhóm tốt, tác phong chuyên nghiệp;
 • Tối thiểu bằng cử nhân, ưu tiên có chứng chỉ CFA hoặc CPA và/hoặc MBA;
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và dự đoán thị trường vĩ mô Việt Nam. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tương đương trong việc phân tích và tư vấn ngân quỹ hoặc phân tích thị trường trái phiếu.
 • Phân tích định lượng.
 • Khả năng giao tiếp và viết tốt cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.
 • Có khả năng ra quyết định với áp lực thời gian và điều kiện thông tin không đầy đủ
 • Quen thuộc với các số liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm thực tế trong việc nghiên cứu độc đáo và có ý tưởng bộc phát.
 • Bằng Thạc sỹ kinh tế, tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Fulbright là một lợi thế.

_______________

 • A hard work ethic and attention to detail
 • Ability to work well with teams
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience in Vietnam macroeconomic research and forecasting. As an alternative, 2 or more years of significant relevant experience in treasury research and advisory or bond market research is also acceptable.
 • Quantitative modeling
 • Excellent verbal and written communication skills in English and Vietnamese
 • A proven capability for original and thought-provoking research
 • Familiarity with Vietnam macroeconomic data is an advantage
 • Master’s in economics, graduating from Fulbright program is an advantage

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 months
 • Working time: from Mon to Fri (8:00AM - 5:00PM)
 • Training opportunities: Opportunities to participate in training programs, and professional development activities.
 • Colleagues: Dynamic working environment, professional, friendly.
 • Benefit:

  - Policy salary, bonus based on capacity.
  - Insurance System under the provisions of law.
  - The other welfare policies prescribed by the Company.

Company Overview

Rong Viet Securities Corporation

www.vdsc.com.vnCompany size: 300 - 500
Rong Viet Securities (RongViet) was founded in December 2006 by leading financial and trading institutions including Vietnam Export - Import Commercial...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Phân Tích Vĩ Mô

Rong Viet Securities Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts