About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

Employment Information

Chuyên viên Pháp chế (BĐS, ưu tiên kinh nghiệm HĐ thi công XD)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Law / Legal Services , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Asian Holding

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh