About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (TỐ TỤNG)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Law / Legal Services , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 8 Years

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 27 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 14 Tr - 19 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ Competitive

  • Da Nang